Αρχαία Μαντίνεια

Αρχαιότατη πόλη της Αρκαδίας, γνωστή από την ιστορία και την προϊστορία. Τη μνημονεύει ακόμη και ο Όμηρος ως "τερπνή χώρα" ("Μαντινέη ερατινέη").
Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, ονομάστηκε έτσι από το όνομα του ήρωα Μαντινέα, γιου του Λυκάονα. Η Μαντίνεια αποτελούσε στην αρχή ένωση πέντε δήμων με πρωτεύουσα την ακρόπολη Πτόλη. Συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο όπου αμέσως μετά οι κάτοικοί της συνγκενρώθηκαν σε μια πόλη δημιουργώντας Πολιτεία. Ο κάτοικός της λεγόταν "Μαντινεύς". Βρισκόταν στα σύνορα της Αργολίδας, νότια του Ορχομενού και βόρεια της Τεγέας. Όλη η περιοχή της ονομαζόταν "Μαντική" η οποία κατελάμβανε όλη τη σημερινή πεδιάδα της Τρίπολης (Τριπολιτσάς) που εκτείνεται ακριβώς μέχρι τη θέση της αρχαίας Μαντίνειας.

Τα ερείπια της αρχαίας Μαντίνειας, που βρίσκονται στο κάμπο γύρω από την Τρίπολη, καλούνται σήμερα Παλαιόπολη και με την ίδια ονομασία "Μαντινεία" αποκαλείται η επαρχία της Αρκαδίας, η οποία πήρε το όνομά της από την Αρχαία Μαντίνεια.

Στην προϊστορική εποχή η πόλη βρισκόταν στη σημερινή περιοχή «Γκορτσούλι», όπου συναντάμε προϊστορικά κτίσματα καθώς και αξιόλογα ιερά των ιστορικών χρόνων. Στα ρωμαϊκά χρόνια, η πόλη ονομάσθηκε Αντιγόνεια.

Ελληνικά